Jak chráním Vaše osobní údaje?

Spolehlivě.

Zachovávám mlčenlivost a diskrétnost.

Vaše osobní údaje, které mi v poptávce, přihlášce nebo v dokumentech odeslaných nebo předaných k náhledu, překladu nebo revizi sdělujete, nikomu dalšímu nesděluji ani nepředávám. Proto se v zásadě ani s novou úpravou v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, tzv. obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) na zpracování Vašich údajů v naší komunikaci nic nemění.

Zpracování osobních údajů se týká jména, příjmení, telefonního čísla a emailové adresy, adresy, případně věku dítěte (u dětských jazykových kurzů) nebo dalších osobních údajů obsažených v překládaných listinách nebo při tlumočení (např. datum narození, rodné číslo, stav, soudní rozhodnutí a veškeré další údaje obsažené v listinách).

Osobní údaje využívám pro následující účely:

Zasílání emailů a zpráv na základě iniciativy klienta a emaily a zprávy s charakterem obchodního sdělení nebo pro řešení případných organizačních záležitostí s klientem a fakturaci.

Příjemcem osobních údajů je Mgr. Sylva Kaiserová, IČ 61151688 a Vaše osobní údaje nepředává žádným dalším správcům.

Berte prosím na vědomí, že máte právo:

a) na přístup k osobním údajům;

b) na opravu osobních údajů;

c) na výmaz osobních údajů;

d) na omezení zpracování;

e) vznést námitku proti zpracování;

f) na přenositelnost údajů;

g) na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování;

h) být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů;

i) odvolat souhlas a to zasláním sdělení na adresu info@sylvakaiserova.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.